Drøm om å bli yrkessjåfør?

Grunnutdanning for yrkessjåfører

Skal du jobbe som yrkessjåfør og transportere personer eller gods med tyngre kjøretøy mot betaling for transporten, må du ha yrkessjåførkompetanse.

For å få dette må du gjennomføre et 140 timers komprimert grunnutdanningskurs.

Praktisk gjennomføring av 140 timers komprimert grunnutdanning.

Vi arrangerer jevnlig 140 timers kurs innenfor gods- og persontransport.

Begge kursene gjennomføres som intensivkurs over 3 sammenhengende uker.

Opplæringen er modulbasert og oppdeles i 5 moduler. De to første modulene er felles for gods- og persontransport.

Modulene består av teoretisk opplæringen med unntak av modul G4, P4 og modul 5 som stort sett er praktisk rettet.

Ved påmeldig vil alle motta detaljer rundt kursforløpet.

Etterutdanning for yrkessjåfører

Er du yrkessjåfør og ønsker å fornye din yrkessjåførkompetanse kan du gjøre dette ved å delta på et etterutdanningskurs på 35 timer. Det er ingen prøve etter fullført kurs, men utdanningen er obligatorisk og det er regler for hvor mye fravær du kan ha fra undervisningen.

Etterutdanningskurs for yrkessjåfører innen person- og godstransport
Kursene gjennomføres over 1 uke, med et tillegg på 7 timer for de som ønsker utvidet kompetanse.

For bedrifter som ønsker kurs for sine sjåfører kan Stjørdal-Meråker Trafikkskole tilby et tilpasset kurs etter hvilket behov og ønsker bedriften måtte ha. Slike kurs kan igangsettes utenfor oppsatt kursplan forutsatt et visst antall elever.

Ved påmeldig vil alle motta detaljer rundt kursforløpet.

Kursplan yrkessjåfør 2024

Stjørdal- Meråker Trafikkskole AS starter 140 timers grunnutdanningskurs for yrkessjåfører følgende datoer

Ved stor pågang av elever vil Stjørdal- Meråker Trafikkskole igangsette flere grunnutdanningskurs enn de som står i oversikten.

DATOTID
7. juniKl. 12.00
2. augustKl. 12.00
5. septemberKl. 12.00
18. oktoberKl. 12.00
22. novemberKl. 12.00

Kursplan 35 timer etterutdanningskurs

Større grupper

Har du en større gruppe, kan vi gjerne tilpasse etterutdanningen for deg. Ta kontakt på telefon eller e-post, så finner vi en løsning for din gruppe eller bedrift!

DATOTID
27. maiKl. 08.00
1. juliKl. 08.00
26. augustKl. 08.00
30. septemberKl. 08.00
11. novemberKl. 08.00
16. desemberKl. 08.00

Praktiske opplysninger

Daglig starter undervisningen kl. 08.00 og varer stort sett fram til kl 19.00.

Skolen er behjelpelig med å skaffe rimelig overnatting nært undervisningsstedet.

Elever som har meldt seg på et kurs kan fritt trekke seg inntil 1 uke før kurset starter. Trekker en seg etter dette eller uteblir fra kurset påløper et gebyr på 5000,-.

Det er obligatorisk oppmøte på disse kursene. En elev kan derfor ikke ha større fravær enn inntil 10 % pr modul. Fravær ut over dette vil medføre til at modulen ikke godkjennes.

For at elevene skal få utbytte av de praktiske modulene må de ha en akseptabel kjøreferdighet. Dette innebærer at de må kunne kjøre selvstendig.