Førerkort for buss

Førerkort klasse D & DE

Klasse D – buss

Våre kurs gir deg mulighet til å ta førerkort for buss i løpet av kort tid. Starter du på vårt intensivkurs er kursperioden 2 uker.

Klasse DE – buss og henger

Vi gir deg mulighet til å ta førerkort for buss med henger. Kjøretimer og leie av buss og henger til oppkjøring. Man må også gjennomføre 2-timers kurs i sikring og merking av last.

Man får fritak dersom kurset er gjennomført tidligere eller man har klasse C1 eller klasse C på førerkortet.

Nedre aldersgrense for førerkort klasse D er 21 år (20 år for militært personell). Legeattest må medbringes ved oppstart av kjøreopplæring. Det må avlegges førerprøve for hver førerkortklasse. For klasse D må det avlegges en teorieksamen. Det er ingen teorieksamen for utvidelse til DE.

Ved påmeldig vil alle motta detaljer rundt kursforløpet.

Førerkort klasse D1 & D1E

Vi arrangerer jevnlig kurs for førerkort klasse D1 og D1E. Disse kursene gjennomføres i hovedsak som intensivkurs på heltid.

Dette gir deg mulighet til å ta førerkort for minibuss, med eventuelt henger, i løpet av kort tid.

Krav for å få førerkort klasse D1 og D1E:

  • Fylt 21 år
  • Førerkort klasse B
  • Gyldig legeattest

Hvis det ikke passer å delta på være intensivkurs er det også mulighet for å få individuelt tilpasset opplæring hvis en ønsker det.

Ved påmeldig vil alle motta detaljer rundt kursforløpet.

Kursplan tunge klasser 2024

Stjørdal- Meråker Trafikkskole AS starter 140 timers grunnutdanningskurs for yrkessjåfører følgende datoer

Ved stor pågang av elever vil Stjørdal- Meråker Trafikkskole igangsette flere grunnutdanningskurs enn de som står i oversikten.

DATOTIDKLASSE
24. juniKl. 08.00C1, D1 og D
5. augustKl. 08.00C1, D1 og D
19. augustKl. 08.00C1, D1 og D
2. septemberKl. 08.00C1, D1 og D
16. septemberKl. 08.00C1, D1 og D
30. septemberKl. 08.00C1, D1 og D
14. oktoberKl. 08.00C1, D1 og D

Kursplan E-kurs 2024 (hengerdel)

DATOTID

Ved storpågang av elever vil Stjørdal-Meråker Trafikkskole igangsette flere kurs enn de som står i oversikten.