Førerkort klasse A / A1 & A2

Grunnkurs felles for alle A-klasser

Ved stor pågang av elever vil Stjørdal- Meråker Trafikkskole igangsette flere kurs enn de som står i oversikten.

DATOTID
24. juniKl. 17.00
9. juliKl. 16.30
5. augustKl. 17.00

Førerkort klasse A

Førerkort klasse A: tung motorsykkel fra fylte 24 år (har du hatt A2 i to år kan du få A når du er 20 år)

MC-opplæringen starer med et 3 timers grunnkurs, kun teori, uansett hvilken MC-klasse du ønsker. Vi kjører slike kurs jevnlig, med oppstart sen vinter/tidlig vår.

Ønsker du et komprimert kurs? Vi tilbyr tilrettelagte kurs for de som ønsker det, og kan tilby overnatting ved behov. Ta kontakt så setter vi opp en egnet kursplan for deg.

Obligatoriske timer for de enkelte klassene:

Trinnvurdering trinn 2 – to undervisningstimer (veildedning og praksis)
Trinnvurdering trinn 3
Sikkerhetskurs på bane – 4 timer
Sikkerhetskurs på veg – 8 timer

Førerkort klasse A1

A1 er det vi kaller lett motorsykkel, og du kan kjøre opp til A1 når du er fylt 16 år.

MC-opplæringen starer med et 3 timers grunnkurs, kun teori, uansett hvilken MC-klasse du ønsker. Vi kjører slike kurs jevnlig, med oppstart sen vinter/tidlig vår.

Ønsker du et komprimert kurs? Vi tilbyr tilrettelagte kurs for de som ønsker det, og kan tilby overnatting ved behov. Ta kontakt så setter vi opp en egnet kursplan for deg.

Obligatoriske timer for de enkelte klassene:

Trinnvurdering trinn 2 – to undervisningstimer (veildedning og praksis)
Trinnvurdering trinn 3
Sikkerhetskurs i trafikk – 4 timer
Sikkerhetskurs på veg – 5 timer

Førerkort klasse A2

A2 er det vi kaller mellomtung motorsykkel, og du kan kjøre opp til A2 når du er fylt 18 år.

MC-opplæringen starer med et 3 timers grunnkurs, kun teori, uansett hvilken MC-klasse du ønsker. Vi kjører slike kurs jevnlig, med oppstart sen vinter/tidlig vår.

Ønsker du et komprimert kurs? Vi tilbyr tilrettelagte kurs for de som ønsker det, og kan tilby overnatting ved behov. Ta kontakt så setter vi opp en egnet kursplan for deg.

Obligatoriske timer for de enkelte klassene:

Trinnvurdering trinn 2 – to undervisningstimer (veildedning og praksis)
Trinnvurdering trinn 3
Sikkerhetskurs på bane – 4 timer
Sikkerhetskurs på veg– 5 timer