Stortruck over 10 tonn

kontakt

Sertifikater

Truckførerkurs for stortrucker på over 10 tonn er avanserte opplæringsprogrammer designet for erfarne operatører som skal betjene tunge maskiner på industrielle anlegg, skipsverft eller store byggeprosjekter. Kurset fokuserer på avanserte teknikker for sikkerhet, lasthåndtering og presisjon, samt lovpålagte retningslinjer og spesifikke krav til håndtering av store laster. Gjennom kombinasjonen av teori og praktisk opplæring, gir kurset deltakerne den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å betjene stortrucker på en trygg og effektiv måte.

T6 Sidelaster

Sidelastere er spesialiserte trucker designet for å håndtere lange, tunge varer som planker, rør og prefabrikkerte elementer. Deres unike sidegående løftefunksjon gjør dem ideelle for trange områder og smale gangveier, hvor tradisjonelle løfteutstyr kan ha begrenset tilgang. Disse truckene tilbyr presis manøvrering og effektiv håndtering av lange og skjøre materialer i lager- og industrielle miljøer.

T7 Portalstabler og portaltruck

Portalstabler og portaltrucker er spesialiserte løfteutstyr som brukes til å håndtere laster i høye reolhyller eller på steder med begrenset takhøyde. Deres unike design innebærer at løfteanordningen er montert på en horisontal ramme som kan beveges fremover og bakover langs en skinne eller et spor. Dette gjør det mulig å løfte og flytte varer inn og ut av hyllene med presisjon og stabilitet, selv i trange områder. Portalstabler og -trucker er uvurderlige for effektiv lagring og håndtering av varer i høyden.

T8 Motvektstruck

Motvektstrucker er robuste og allsidige kjøretøy som brukes til løfting og transport av tunge laster på lager, fabrikker og byggeplasser. Deres karakteristiske design inkluderer en motvektskontravekt som gir stabilitet under løfting av tunge varer. Disse truckene er kjent for sin enkle betjening og evne til å håndtere ulike typer laster i ulike miljøer. Med sin kraftige motor og pålitelige konstruksjon, er motvektstrucker uunnværlige for å opprettholde en jevn og effektiv flyt av varer.

T20 Andre trucktyper

I tillegg til de tidligere nevnte trucktypene, finnes det også en rekke andre spesialiserte trucker som brukes i ulike industrier og miljøer. Hver av disse trucktypene er designet for å møte spesifikke behov innen materialhåndtering, og spiller en viktig rolle i effektiviteten og sikkerheten på lageret eller byggeplassen.