Nødvendig opplæring i arbeidsvarsling

Arbeid på og ved vei

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesveger.

Vi gjennomfører kurs i arbeidsvarsling i våre lokaler. Vi kan også tilby nettbasert og firmaspesifikke kurs på forespørsel.

Finner du ingen kurs oppsatt i kalenderen? Ta kontakt så hjelper vi deg.

Kurs 0: For alle som sporadisk skal utføre arbeid på veg

Personer som ikke jevnlig arbeider ute på vegen, og som ikke har ansvar for varsling eller sikring av vegarbeider. Vil ofte ha følge ved besøk av vegarbeidssted, eller utfører vegarbeid som i liten grad medfører opphold i kjørebane.

Eksempler:

 • søppelplukking
 • fasadearbeid
 • befaring
 • lasting (f.eks. tømmertransport)
 • studiebesøk
 • sporadisk arbeid i sikkerhetsloven.
 • Kurspris på forespørsel.

Kurs 1: For alle som skal jevnlig utføre arbeid på veg

 • Formål med opplæringen: Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som må tas. Videre må deltakerne ha kunnskap om de formelle prosedyrer som må følges før arbeidet igangsettes, og under arbeidets gang.
 • Målgruppe og oppnådd kompetanse: Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. De som har bestått kurs 1 vil kunne ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2. De som har kurs type 1 trenger ikke kurs type 0.
 • Varighet på sertifiseringen: Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, må nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres.

Kurset gjennomføres på en dag. 8 timer inklusiv pauser og eksamen.

Kurspris pr deltager 2.500,-

Kurs 2: Kurs for ansvarshavende

 • Formål med opplæringen: Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte.
 • Målgruppe og kompetanse: Ansatte som fyller rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling. Kandidaten må beherske norsk skriftlig og muntlig, ettersom store delen av rollen vil være dialog med skiltmyndighet, samt å forstå arbeidsvarslingsplanen med tilhørende vilkår. Ved større veganlegg kan skiltmyndighet kreve at også stedsansvarlig har kurs type 2 i stedet for bare kurs type 1.
 • Varighet på sertifiseringen: Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, må nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres.

Kurset gjennomføres på 2 dager fra 0800-1600

Kurspris pr deltager 5.000,-