Førerkort klasse B / personbil

Opplæringen på personbil består av 4 trinn

01 Trafikalt grunnkurs

Gir deg kunnskap om trafikkregler før praktisk kjøretrening, slik at du kan bli en sikrere sjåfør.

02 Teknisk trening

Man har timer etter behov, og avslutter med en obligatorisk veiledningstime.

03 Trafikal trening

Her har man også timer etter behov og avslutter med en obligatorisk veiledningstime. I dette trinnet ligger også sikkerhetskurs på bane.

04 Sikkerhetskurs

Kurset er på 13 obligatoriske timer.

Manuell eller automat?

Du velger selv om du vil ha automat eller manuell. Velger du i første omgang automat så er det kun nødvendig med en ny førerprøve for å utvide til manuell senere.

Teoriprøven

Teorieksamen tar du når som helst i opplæringsforløpet. Når den er bestått, kan vi bestille avsluttende førerprøve.

Intensivkurs

Vi har mulighet til å tilby full opplæring på 2 uker. Vi setter da opp kurs de ukene som passer den enkelte. Du kan bo på skolens hybler om du ønsker det. Kurset er lagt opp slik at man har timer etter behov den første uka, og den obligatoriske delene av opplæringen kommer i hovedsak den andre uka.

Førerkort klasse BE

Skal du kjøre bil og henger med tillatt totalvekt over 4250 kg trenger du førerkort i klasse BE. Denne klassen gir rett til å føre vogntog (bil + henger) over 4250 kg og inntil 7000 kg.

01 Kurs i lastsikring

02 Veiledningstimer

03 Landeveiskjøring

04 Førerprøven

Førerkort klasse B96

aSkal du kjøre bil og henger med tillatt totalvekt over 3500 kg kan førerkort kl B96 være et alternativ. Denne klassen gir rett til å føre vogntog (bil +henger) over 3500 kg og inntil 4250 kg. For å utvide fra klasse B til klasse B96 kreves 2-timers kurs i sikring av last. Dette kurset tas vanligvis først.

Deretter skal man igjennom trinn 2 som er teknisk trening og trinn 3 som er trafikal trening. Opplæringen avsluttes med sikkerhetskurs på veg som til sammen er på 3 obligatoriske timer. Det kreves ingen førerprøve for denne klassen. Når gjennomført opplæring er registrert hos statens vegvesen kan nytt førerkort hentes på en av vegvesenets trafikkstasjoner.

01 Kurs i lastsikring

02 Veiledningstimer

03 Landeveiskjøring

Lastsikringskurs Klasse BE, B96 & T 2024

DATOTID
22. maiKl. 17.00
12. juniKl. 17.00
3. juliKl. 17.00
14. augustKl. 17.00
11. septemberKl. 17.00
9. oktoberKl. 17.00
13. novemberKl. 17.00
11. desemberKl. 17.00