Kode 160 utrykning

Priser kontakt

Føreropplæring for utrykningskjøring

Vi har inngått et tett og godt samarbeid med K160UTR AS. Sammen kan vi nå tilby en kompakt føreropplæring, der kurskode 160, kompetansebevis for utrykningskjøring, kan gjennomføres sammen med opplæring for andre førerkortklasser. Vi skreddersyr et opplegg som medfører best mulig tilpasning etter ditt behov.

Pris kurskode 160:
26.000,-
Oppkjøringsgebyr kommer i tillegg.
Pakkepriser kan avtales.

Nødvendige kvalifikasjoner:
Helseattest og behovserklæring.

Påmelding:
932 00 039
post@k160utr.no