Førerkort klasse T / traktor

Førerkort klasse T for traktorkjøring

Traktoropplæringen avsluttes med en teoretisk prøve og en praktisk prøve. Begge eksamener avlegges ved en trafikkstasjon. Vi tilbyr et rimelig 6 timers teorikurs på traktor som anbefales om man ikke liker å lese på egenhånd.

01 Trafikalt grunnkurs

Gir deg kunnskap om trafikkregler før praktisk kjøretrening, slik at du kan bli en sikrere sjåfør.

02 Teknisk trening

Man har timer etter behov, og avslutter med en obligatorisk veiledningstime.

03 Trafikal trening

Her har man også timer etter behov og avslutter med en obligatorisk veiledningstime.

04 Sikkerhetskurs

Du må også ha et 2 timers kurs i sikring av last. Dette kan tas når underveis i opplæringsforløpet når det passer.

Førerkort T141 / T148 (T50)

For å få førerkort for traktor med konstruktiv hastighet 50 km/t må du ha førerkort i klasse T.

Deretter må du gjennomføre sikkerhetskurs klasse T 141/T 148.

Kurset er på 7 undervisningstimer, hvorav minst 2 timer er praktisk kjøring med traktor og tilhenger. Tilhengeren skal være lastet med minst 50 % av total nyttelast, og ha en aktuell totalvekt på minst 4000 kg.

Førerkort i klasse T 141 og T 148 kan du tidligst få ved fylte 18 år. Vektbegrensningen for T 141 er som for klasse T begrenset til 25000 kg inntil føreren er fylt 21 år eller har hatt førerrett i klasse T i 2 år (Førerkortforskriften § 3-1).

Førerrett i klasse T 148, som er ervervet på bakgrunn av tidligere førerrett i klasse BE, vil gi permanent vektbegrensning på 25000 kg.

Kursplan T141 / T148 (T50)

DATOTID
3. juniKl. 08.00
2. juliKl. 08.00
2. septemberKl. 08.00
7. oktoberKl. 08.00
18. novemberKl. 08.00
9. desemberKl. 08.00

Lastsikringskurs BE, B96 & T

Ved stor pågang av elever vil Stjørdal- Meråker Trafikkskole igangsette flere kurs enn de som står i oversikten.

DATOTID
22. maiKl. 17.00
12. juniKl. 17.00
3. juliKl. 17.00
14. augustKl. 17.00
11. septemberKl. 17.00
9. oktoberKl. 17.00
13. novemberKl. 17.00
11. desemberKl. 17.00

Teorikurs traktor

DATOTID
21.maiKl. 14.00
23.maiKl. 14.00
27.augustKl. 14.00
29.augustKl. 14.00
29.oktoberKl. 14.00
31.oktoberKl. 14.00