Dokumentert opplæring

booking Priser
kontakt

Personløfter

Personløfterkurs er opplæringsprogrammer som gir deltakerne nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å trygt betjene personløftere og liftplattformer. Kurset dekker grunnleggende sikkerhetsprosedyrer, operasjonelle retningslinjer og praktisk trening i betjening av løfteutstyret. Et fullført personløfterkurs gir deltakerne sertifisering og kompetanse til å utføre arbeid på høyder på en trygg og ansvarlig måte innen bygg- og anleggssektoren, vedlikehold og annen industriell virksomhet.

Bakløfter

Bakløfterkurs er opplæringsprogrammer som gir deltakerne nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å trygt betjene bakløftere, også kjent som motvektsvogner eller varebiler med heis. Kurset dekker grunnleggende sikkerhetsprosedyrer, lastesikring, manøvrering og praktisk trening i betjening av bakløftere. Et fullført bakløfterkurs gir deltakerne sertifisering og kompetanse til å utføre lastehåndtering og transportoppgaver på en trygg og effektiv måte i logistikk- og distribusjonsmiljøer.

Krokløftsystemer

Kurs i krokløftsystemer er opplæringsprogrammer som gir deltakerne nødvendige ferdigheter og kunnskaper for trygg og effektiv bruk av kraner med krokutstyr. Kurset dekker grunnleggende sikkerhetsprosedyrer, lasthåndteringsteknikker, krokoperasjon og vedlikehold. Et fullført kurs gir deltakerne sertifisering og kompetanse til å betjene krokløftsystemer på en ansvarlig måte i ulike industrielle og byggeplassmiljøer.