Førerkort klasse AM / moped

Sikker opplæring for fremtidige mopedister AM 146

Mopedførerkort Am146 gir deg rett til å kjøre tohjulsmoped og ATV som er registrert som moped med en toppfart på 45 km/t.

Opplæringen kan starte når du er 15 år gammel og har fullført trafikalt grunnkurs. Opplæringen for moped tilpasses individuelle behov, med fokus på grunnleggende teori og kjøreferdigheter i kjøregård. Antall timer kan variere avhengig av den enkeltes ferdigheter.

De obligatoriske delene av opplæringen inkluderer:

  • Trafikalt grunnkurs
  • Trinnvurderingstime
  • Sikkerhetskurs i trafikk
  • Sikkerhetskurs på vei
  • Den avsluttende mopedeksamen er en teorieksamen som kan bestilles på en trafikkstasjon etter at all opplæring er fullført og du har fylt 16 år.

Grunnkurs AM 146

Grunnkurs for klasse AM 146 gjennomføres på følgende datoer i 2024.

Alle grunnkurs starter klokken 16.30, og praksis avtales fortløpende.

Pris inkluderer leie av moped.

DATOTIDSTED
8. juliKl. 17.00Stjørdal

Førerkort klasse AM 147 

Vi gir deg muligheten til å få førerkort for mopedbil gjennom vår omfattende opplæring.
Du kan begynne opplæringen så snart du har fylt 15 år og fullført det nødvendige trafikale grunnkurset.

De obligatoriske delene av opplæringen inkluderer:

  • Trafikalt grunnkurs
  • Trinnvurderingstime
  • Sikkerhetskurs i trafikk
  • Sikkerhetskurs på vei

For å avslutte opplæringen og oppnå mopedbilførerkortet, må du bestå en teorieksamen. Denne eksamenen kan enkelt bestilles på din nærmeste trafikkstasjon og kan tas når du har fullført all opplæring og har fylt 16 år.