Miljøfyrtårn

Veien mot Miljøfyrtårn-sertifisering

Derfor søker vi Miljøfyrtårn-sertifisering for å sikre at våre miljøprestasjoner innen avfallshåndtering, arbeidsmiljø, energireduserende tiltak, innkjøp og transport oppfyller høye krav.

Som en Miljøfyrtårn-bedrift anser vi sertifiseringen som et viktig samfunnsengasjement. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter med å lykkes i grønn omstilling. Gjennom sertifiseringen får vi konkrete verktøy for å målrettet forbedre våre miljøprestasjoner og skape gode forutsetninger for å bidra til FNs bærekraftsmål.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene for offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Vår virksomhet vil oppfylle kravene og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et bedre arbeidsmiljø. Målet er å redusere miljøbelastningen ved å systematisere og effektivisere miljøhensyn i trafikkskolen vår.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.