Kurs i arbeidsvarsling

Arbeidsvarslingstrening er nødvendig for alle som jobber på riks- og fylkesveier

Kontakt oss

Arbeidsvarsling er en avgjørende del av trafikksikkerheten på og nær offentlige veier. Dette konseptet omfatter alle tiltak som brukes for å varsle, dirigere og regulere trafikken på en trygg og effektiv måte rundt arbeidssteder på eller ved veiene. Det innebærer å beskytte både arbeidere og trafikanter, og sørge for at alle kan ferdes på en sikker måte.

 

De fleste kommuner setter også krav til opplæring i arbeidsvarsling på kommunale veier.
Krav til obligatorisk opplæring gjelder uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke.

 

Meld deg på