YRKESSJÅFØR

Grunnutdanning

Skal du jobbe som yrkessjåfør og transportere personer eller gods med tyngre kjøretøy mot betaling for transporten, må du ha yrkessjåførkompetanse. For å få dette må du gjennomføre et 140 timers komprimert grunnutdanningskurs.

Praktisk gjennomføring av 140 timers komprimert grunnutdanning.

Vi arrangerer jevnlig 140 timers kurs innenfor gods og persontransport. Begge kursene gjennomføres som intensive kurs over 3 sammenhengende uker.

Opplæringen er modulbasert og oppdeles i 5 moduler. De to første modulene er felles for gods- og persontransport.

Modulene består av teoretisk opplæringen med unntak av modul G4, P4 og modul 5 som stort sett er praktisk rettet.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Daglig starter undervisningen kl. 0800 og varer stort sett fram til kl 1900.

Skolen er behjelpelig med å skaffe rimelig overnatting nært undervisningsstedet.

Elever som har meldt seg på et kurs kan fritt trekke seg inntil 1 uke før kurset starter. Trekker en seg etter dette eller uteblir fra kurset påløper et gebyr på kr 5000.

Det er obligatorisk oppmøte på disse kursene. En elev kan derfor ikke ha større fravær enn inntil 10 % pr modul. Fravær ut over dette vil medføre til at modulen ikke godkjennes.

For at elevene skal få utbytte av de praktiske modulene må de ha en akseptabel kjøreferdighet. Dette innebærer at de må kunne kjøre selvstendig.

Prisliste

Yrkessjåfør grunnutdanning pr 1.1.2021

Priser yrkessjåfør grunnutdanning 140 timer
140 timers komprimert grunnutdanning Kr. 39.425,-
Modul 1 Kr. 4.205,-
Modul 2 Kr. 5.355,-
Modul 3 Kr.6.100,-
Modul 4 Kr.5.150,-
Modul 5 Kr. 18.615,-
35 timers utvidelse fra gods til persontransport eller fra person til godstransport Kr. 16.615,-
Gebyrer til biltilsynet
Gebyr til Biltilsynets teorieksamen Kr. 680,-
Praktisk prøve Kr. 1.180,-
Utstedelse av førerkort Kr. 320,-
Foto Kr. 80,-

kursplan

Kursplan yrkessjåfør Våren 2021
Fredag 28.mai kl. 12.00 Gods og person
Fredag 25.juni kl. 12.00 Godstransport
Fredag 13. august kl. 12.00 Gods og person
Ved stor pågang av elever vil Stjørdal- Meråker Trafikkskole igangsette flere grunnutdanningskurs enn de som står i oversikten.
Kursplan 35 timer utvidelse grunnutdanning
Mandag 19. april kl. 08.00 Godstransport
Mandag 07. juni kl. 08.00 Persontransport
Mandag 05. juli kl. 08.00 Godstransport
Mandag 23.august kl. 08.00 Persontransport

NB! Kjøreopplæring må betales før oppkjøring! Gebyr må betales før avlagt prøve og produksjon av førerkort. Avbestilling av timer må skje senest 24 timer siste virkedag

Påmelding

 

Vi holder fortløpende kurs,
ta kontakt så finner vi en kursdato
som passer deg.

Vi legger opp og tilrettelegger løpet
sammen!

Ta kontakt på e-post eller
telefon for påmelding:

storbil@ta-lappen.com

74 82 19 30

 

Pakkepriser

C1, C1e, D1 og D1E pr 1.1.21

 

Vi ønsker at våre priser sammenlignes med konkurrentenes – husk da også å sammenligne innhold!

KLASSE C1 (LITEN LASTEBIL) KR. 18.720

I denne prisen inngår grunnkurs, 9 timers kurs i ulykkesberedskap og 9 timers kurs i sikring av last. 8 kjøretimer (inkl. 6 stk obligatoriske) og leie av liten lastebil til oppkjøring.
Kjøring ut over dette må dekkes med kr. 1.110,- pr. time av hver enkelt elev.

KLASSE C1E (liten lastebil og henger) Kr. 10.505,-

I denne prisen inngår 6 kjøretimer og leie av liten lastebil og henger til oppkjøring.
Kjøring ut over dette må dekkes med kr. 1.315,- pr. time av hver enkelt elev.

KLASSE D1 (minibuss) Kr. 14.130,-

I denne prisen inngår grunnkurs og 9 timers kurs i ulykkesberedskap.
6 kjøretimer og leie av minibuss til oppkjøring.
Kjøring ut over dette må dekkes med kr. 1110,- pr. time av hver enkelt elev.

LASSE D1E (MINIBUSS MED HENGER) KR. 10.200,- + EVNT. LASTSIKRINGSKURS KR. 1070,-

I denne prisen inngår 6 kjøretimer og leie av minibuss og henger til oppkjøring
+ event. 2 timers kurs i sikring av last.
Kjøring ut over dette må dekkes med kr. 1.265,- pr. time av hver enkelt elev.

PRISER KUN KJØRETIMER OG LEIE AV BIL TIL OPPKJØRING PR 1.Januar 2021

Liten lastebil og minibuss

Kjøretime C1 Kr. 1.110,-
Kjøretime C1E Kr. 1.315,-
Kjøretime D1 Kr. 1.110,-
Kjøretime D1E Kr. 1.265,-
Leie av C1 til oppkjøring Kr. 2.210,-
Leie av C1E til oppkjøring Kr. 2.630,-
Leie av D1 til oppkjøring Kr. 2.215,-
Leie av D1E til oppkjøring Kr. 2.530,-

Større grupper

I denne prisen inngår 6 kjøretimer og leie av minibuss og henger til oppkjøring
+ event. 2 timers kurs i sikring av last.
Kjøring ut over dette må dekkes med kr. 1.265,- pr. time av hver enkelt elev.

Kommer du

langveisfra?

 

Hos oss kan du bo på skolen
mens du tar lappen. Perfekt om du
kommer langveisfra, og ønsker
å delta på vårt intensivkurs.
Du kan lese mer om dette her,
Eller kontakt oss:

storbil@ta-lappen.com

74 82 19 30

 

Kommer du langveisfra?

Hos oss kan du bo på skolen mens du tar lappen. Perfekt om du
kommer langveisfra, og ønsker å delta på vårt intensivkurs.
Du kan lese mer om dette her, Eller kontakt oss:

storbil@ta-lappen.com

74 82 19 30