a

Trafikalt grunnkurs

Traktor

Snøskuter

MC

Sikkerhetskurs

Kode 160 Utrykning

Klasse B
Personbil
Klasse BE
Henger til personbil
Klasse AM 146
Moped
Klasse AM 147
Mopedbil
Klasse A
Tung motorsykkel
Klasse A1
Lett motorsykkel
Klasse A2
Mellomtung motorsykkel
Klasse D og DE
Bussklasser
Klasse D1 og D1E
Minibussklasser
Klasse C og CE
Lastebilklasser
Klasse C1 og C1E
Lette lastebilklasser
YSK
Grunnutdanning
YSK
Etterutdanning

YRKESSJÅFØR Grunnutdanning

Skal du jobbe som yrkessjåfør og transportere personer eller gods med tyngre kjøretøy mot betaling for transporten, må du ha yrkessjåførkompetanse. For å få dette må du gjennomføre et 140 timers komprimert grunnutdanningskurs.

Praktisk gjennomføring av 140 timers komprimert grunnutdanning.

Vi arrangerer jevnlig 140 timers kurs innenfor gods- og persontransport. Begge kursene gjennomføres som intensivkurs over 3 sammenhengende uker.

Opplæringen er modulbasert og oppdeles i 5 moduler. De to første modulene er felles for gods- og persontransport.

Modulene består av teoretisk opplæringen med unntak av modul G4, P4 og modul 5 som stort sett er praktisk rettet.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Daglig starter undervisningen kl. 08.00 og varer stort sett fram til kl 19.00.

Skolen er behjelpelig med å skaffe rimelig overnatting nært undervisningsstedet.

Elever som har meldt seg på et kurs kan fritt trekke seg inntil 1 uke før kurset starter. Trekker en seg etter dette eller uteblir fra kurset påløper et gebyr på 5000,-.

Det er obligatorisk oppmøte på disse kursene. En elev kan derfor ikke ha større fravær enn inntil 10 % pr modul. Fravær ut over dette vil medføre til at modulen ikke godkjennes.

For at elevene skal få utbytte av de praktiske modulene må de ha en akseptabel kjøreferdighet. Dette innebærer at de må kunne kjøre selvstendig.

Prisliste

Pr 01.03.2023
Priser yrkessjåfør grunnutdanning 140 timer

140 timers komprimert grunnutdanning
41.000,-

Modul 1
4.375,-

Modul 2
5.570,-

Modul 3
6.345,-

Modul 4
5.355,-

Modul 5
19.360,-

35 timers utvidelse fra gods til persontransport eller fra person til godstransport
17.500,-

35 timer etterutdanning gods, person eller kombinert
11.935,-

Gebyrer til statens vegvesen

Utstedelse av kompetansebevis for gods- og persontransport (YSK) 210,-/90,-

kursplan

Kursplan yrkessjåfør 2023/2024

Stjørdal- Meråker Trafikkskole AS starter 140 timers grunnutdanningskurs for yrkessjåfører følgende datoer:

Fredag 1. desember kl. 12:00

Fredag 19. januar kl. 12:00

Fredag 1. mars kl. 12:00

Fredag 19. april kl. 12:00

Fredag 7. juni kl. 12:00

Fredag 2. august kl. 12:00

Fredag 5. september kl. 12:00

Fredag 18. oktober kl. 12:00

Fredag 22. november kl. 12:00

Ved stor pågang av elever vil Stjørdal- Meråker Trafikkskole igangsette flere grunnutdanningskurs enn de som står i oversikten.

Kursplan 35 timer etterutdanningskurs 2023/2024

Mandag 18. desember kl. 08.00

Mandag 15. januar kl. 08.00

Mandag 26. februar kl. 08.00

Mandag 8. april kl. 08.00

Mandag 27. mai kl. 08.00

Mandag 1. juli kl. 08.00

Mandag 26. august kl. 08.00

Mandag 30. september kl. 08.00

Mandag 11. november kl. 08.00

Mandag 16. desember kl. 08.00

Kursplan 35 timer utvidelse av grunnutdanning 2023/2024

Mandag 11. desember kl. 08.00

Mandag 29. januar kl. 08.00

Mandag 11. mars kl. 08.00

Mandag 29. april kl. 08.00

Mandag 17. juni kl. 08.00

Mandag 12. august kl. 08.00

Mandag 16. september kl. 08.00

Mandag 28. oktober kl. 08.00

Mandag 2. desember kl. 08.00

NB! Kjøreopplæring må betales før oppkjøring.

Gebyr må betales før avlagt prøve og produksjon av førerkort. Avbestilling av timer må skje senest 24 timer siste virkedag.

Påmelding

 

Vi holder fortløpende kurs,
ta kontakt så finner vi en kursdato
som passer deg.

Vi legger opp og tilrettelegger løpet
sammen!

Ta kontakt på e-post
eller telefon for påmelding:

 

storbil@ta-lappen.com
74 82 19 30

 

Kommer du
langveisfra?

 

Hos oss kan du bo på skolen mens du tar lappen. Perfekt om du kommer langveisfra, og ønsker å delta på vårt intensivkurs. Du kan lese mer om dette her, eller kontakt oss!

 

storbil@ta-lappen.com
74 82 19 30

 

Kommer du langveisfra?

Hos oss kan du bo på skolen mens du tar lappen. Perfekt om du kommer langveisfra, og ønsker å delta på vårt intensivkurs. Du kan lese mer om dette her, eller kontakt oss!

 

storbil@ta-lappen.com
74 82 19 30