a

Trafikalt grunnkurs

Traktor

Snøskuter

MC

Sikkerhetskurs

Kode 160 Utrykning

Innkvartering

Klasse B
Personbil
Klasse BE
Henger til personbil
Klasse AM 146
Moped
Klasse AM 147
Mopedbil
Klasse A
Tung motorsykkel
Klasse A1
Lett motorsykkel
Klasse A2
Mellomtung motorsykkel
Klasse D og DE
Grunnutdanning
Klasse D1 og D1E
Etterutdanning
Klasse C og CE
Grunnutdanning
Klasse C1 og C1E
Etterutdanning
YSK
Grunnutdanning
YSK
Etterutdanning

YRKESSJÅFØR Grunnutdanning

Skal du jobbe som yrkessjåfør og transportere personer eller gods med tyngre kjøretøy mot betaling for transporten, må du ha yrkessjåførkompetanse. For å få dette må du gjennomføre et 140 timers komprimert grunnutdanningskurs.

Praktisk gjennomføring av 140 timers komprimert grunnutdanning.

Vi arrangerer jevnlig 140 timers kurs innenfor gods og persontransport. Begge kursene gjennomføres som intensive kurs over 3 sammenhengende uker.

Opplæringen er modulbasert og oppdeles i 5 moduler. De to første modulene er felles for gods- og persontransport.

Modulene består av teoretisk opplæringen med unntak av modul G4, P4 og modul 5 som stort sett er praktisk rettet.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Daglig starter undervisningen kl. 0800 og varer stort sett fram til kl 1900.

Skolen er behjelpelig med å skaffe rimelig overnatting nært undervisningsstedet.

Elever som har meldt seg på et kurs kan fritt trekke seg inntil 1 uke før kurset starter. Trekker en seg etter dette eller uteblir fra kurset påløper et gebyr på kr 5000.

Det er obligatorisk oppmøte på disse kursene. En elev kan derfor ikke ha større fravær enn inntil 10 % pr modul. Fravær ut over dette vil medføre til at modulen ikke godkjennes.

For at elevene skal få utbytte av de praktiske modulene må de ha en akseptabel kjøreferdighet. Dette innebærer at de må kunne kjøre selvstendig.

Prisliste

Yrkessjåfør grunnutdanning pr 1.1.2021
Priser yrkessjåfør grunnutdanning 140 timer

140 timers komprimert grunnutdanning Kr. 39.425,-

Modul 1 Kr. 4.205,-

Modul 2 Kr. 5.355,-

Modul 3 Kr.6.100,-

Modul 4 Kr.5.150,-

Modul 5 Kr. 18.615,-

35 timers utvidelse fra gods til persontransport eller fra person til godstransport Kr. 16.615,-

Gebyrer til statens vegvesen

Gebyr teorieksamen til statens vegvesen Kr. 680,-

Praktisk prøve Kr. 1.180,-

Utstedelse av førerkort Kr. 320,-

Foto Kr. 80,-

kursplan

Kursplan yrkessjåfør Høst 2021

Stjørdal- Meråker Trafikkskole AS starter 140 timers grunnutdanningskurs for yrkessjåfører følgende datoer:

Fredag 15.oktober kl 12.00 gods og person

Fredag 5.november kl 12.00 gods og person

Fredag 26.november kl 12.00 gods og person

 

Ved stor pågang av elever vil Stjørdal- Meråker Trafikkskole igangsette flere grunnutdanningskurs enn de som står i oversikten.

Kursplan yrkessjåfør Vår 2022

Stjørdal- Meråker Trafikkskole AS starter 140 timers grunnutdanningskurs for yrkessjåfører følgende datoer:

Fredag 7. januar

Fredag 4. februar

Fredag 25. februar

Fredag 18. mars

Fredag 22. april

Fredag 20. mai

 

Ved stor pågang av elever vil Stjørdal- Meråker Trafikkskole igangsette flere grunnutdanningskurs enn de som står i oversikten.

Kursplan 35 timer utvidelse grunnutdanning

Mandag 23.august kl. 08.00 Persontransport

NB! Kjøreopplæring må betales før oppkjøring!
Gebyr må betales før avlagt prøve og produksjon av førerkort. Avbestilling av timer må skje senest 24 timer siste virkedag.

Påmelding

 

Vi holder fortløpende kurs,
ta kontakt så finner vi en kursdato
som passer deg.

Vi legger opp og tilrettelegger løpet
sammen!

Ta kontakt på e-post
eller telefon for påmelding:

 

storbil@ta-lappen.com
74 82 19 30

 

Kommer du
langveisfra?

 

Hos oss kan du bo på skolen mens du tar lappen. Perfekt om du Kommer langveisfra, og ønsker å delta på vårt intensivkurs. Du kan lese mer om dette her, Eller kontakt oss!

 

storbil@ta-lappen.com
74 82 19 30

 

Kommer du langveisfra?

Hos oss kan du bo på skolen mens du tar lappen. Perfekt om du Kommer langveisfra, og ønsker å delta på vårt intensivkurs. Du kan lese mer om dette her, Eller kontakt oss!

 

storbil@ta-lappen.com
74 82 19 30