Trafikalt Grunnkurs

Det trafikale grunnkurset er obligatorisk for alle kandidater som skal ta førerkort for første gang. For å ta trafikalt grunnkurs må du ha fylt 15 år.

Hensikten med det trafikale grunnkurset er å gi grunnleggende kunnskaper og forståelse for trafikken før du begynner øvelseskjøring. Det vil være med på å gjøre deg til en sikrere bilfører.

Les mer her

Gjennomført kurs i perioden 16. mars til 31. oktober gir midlertidig rett til å øvelseskjøre uten gjennomført mørkekjøringsdemo.

Det trafikale grunnkurset er obligatorisk for alle kandidater som skal ta førerkort for første gang. For å kunne delta på kurset må du ha fylt 15 år.

Kurset består av 10 timer teori, 4 timer førstehjelp og 3 timer mørkekjøringsdemo.

Mørkekjøringsdemo gjennomføres mellom 1.nov og 15.mars. Tar du kurset utenfor denne perioden vil du få ett kursbevis som gir rett til øvelseskjøring frem til neste mulighet for å delta.

Når trafikalt grunnkurs er gjennomført og registrert hos statens vegvesen vil du i løpet av kort tid motta et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Egne regler gjelder for de forskjellige førerkortklassene.

Kravet til ledsageren er imidlertid alltid minimum 25 år og ledsager er nødt til å ha hatt sammenhengende førerkort i minst 5 år, for den klassen som det skal øvelseskjøres i.

Bevis for fullført kurs må medbringes under øvelseskjøring sammen med annen legitimasjon.

Dersom du er over 25 år trenger du kun førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemo. Du kan også starte øvelseskjøring før det er gjennomført og ta kursene underveis i førerkortopplæringen.

Prisliste

Trafikalt grunnkurs pr. 1. januar 2021

Prisliste

Trafikalt Grunnkurs

10 timer teori (3 kvelder) Kr. 815,-

Førstehjelpskurs Kr. 1020,-

Mørkekjøringsdemo (perioden 1.nov- 15.mars) Kr. 1.225,-

Avbestilling av timer må skje senest 24 timer siste virkedag

Kursplan

Trafikalt grunnkurs 2021

Kursplan STJØRDAL

Start 16.10
11.10.21 Kl 16.30-19.00   del 1
12.10.21 Kl 16.30-19.00   del 2
13.10.21 Kl 16.30-19.00   del 3
14.10.21 Kl 16.30 førstehjelp

Start 26.10
26.10 Kl 16.30 19.00 Del 1
01.11 Kl 16.30 19.00 Del 2
03.11 Kl 16.30 19.00 Del 3
08.11 kl 1630 Førstehjelp

Start 9.11
09.11 Kl 14.30 Del 1
12.11 kl 14.30 Del 2
16.11 Kl 14.30 Del 3
18.11 Kl 14.30 Førstehjelp

Mørkekjøringsdemo Stjørdal 2021

11.11.21 kl.16.30
16.11.21 kl.16.30
23.11.21 kl.16.30
13.12.21 kl.16.30

Mørkekjøringsdemo foregår i perioden 1. november- 15. mars og avtales med lærer som holder kurset.

Bøker blir utlevert ved fremmøte.
Er du forhindret til å møte på noen av delene, er det mulig å delta på senere kurs. Når alle delene er fullført vil et bevis utstedes av trafikkstasjonen. Dette beviset sammen med legitimasjon, må medbringes under øvelseskjøring.

Kursplan SELBU

Start 27.09
27.09 Kl 16.30 19.00 Del 1
29.09 Kl 16.30 19.00 Del 2
04.10 Kl 16.30 19.00 Del 3
06.10 kl 1630 Førstehjelp

Mørkekjøringsdemo Selbu 2021

07.10.21 kl.17.00
18.11.21 kl.16.30

Mørkekjøringsdemo foregår i perioden 1. november- 15. mars og avtales med lærer som holder kurset

Bøker blir utlevert ved fremmøte.
Er du forhindret til å møte på noen av delene, er det mulig å delta på senere kurs. Når alle delene er fullført vil et bevis utstedes av trafikkstasjonen. Dette beviset sammen med legitimasjon, må medbringes under øvelseskjøring.

Påmelding

 

Vi kjører trafikalt grunnkurs
gjennom hele året. Ta kontakt på e-post eller
telefon for påmelding:

 

personbil@ta-lappen.com
74 82 19 30

 

Påmelding

Vi kjører trafikalt grunnkurs gjennom hele året.
Ta kontakt på e-post eller telefon for påmelding:

 

personbil@ta-lappen.com

74 82 19 30