a

Trafikalt grunnkurs

Traktor

Snøskuter

MC

Sikkerhetskurs

Kode 160 Utrykning

Klasse B
Personbil
Klasse BE
Henger til personbil
Klasse AM 146
Moped
Klasse AM 147
Mopedbil
Klasse A
Tung motorsykkel
Klasse A1
Lett motorsykkel
Klasse A2
Mellomtung motorsykkel
Klasse D og DE
Bussklasser
Klasse D1 og D1E
Minibussklasser
Klasse C og CE
Lastebilklasser
Klasse C1 og C1E
Lette lastebilklasser
YSK
Grunnutdanning
YSK
Etterutdanning

Trafikalt Grunnkurs

Det trafikale grunnkurset er obligatorisk for alle kandidater som skal ta førerkort for første gang. For å ta trafikalt grunnkurs må du ha fylt 15 år.

Hensikten med det trafikale grunnkurset er å gi grunnleggende kunnskaper og forståelse for trafikken før du begynner øvelseskjøring. Det vil være med på å gjøre deg til en sikrere bilfører.

Les mer her

Gjennomført kurs i perioden 16. mars til 31. oktober gir midlertidig rett til å øvelseskjøre uten gjennomført mørkekjøringsdemo.

Det trafikale grunnkurset er obligatorisk for alle kandidater som skal ta førerkort for første gang. For å kunne delta på kurset må du ha fylt 15 år.

Kurset består av 10 timer teori, 4 timer førstehjelp og 3 timer mørkekjøringsdemo.

Mørkekjøringsdemo gjennomføres mellom 1.nov og 15.mars. Tar du kurset utenfor denne perioden vil du få ett kursbevis som gir rett til øvelseskjøring frem til neste mulighet for å delta.

Når trafikalt grunnkurs er gjennomført og registrert hos statens vegvesen vil du i løpet av kort tid motta et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Egne regler gjelder for de forskjellige førerkortklassene.

Kravet til ledsageren er imidlertid alltid minimum 25 år og ledsager er nødt til å ha hatt sammenhengende førerkort i minst 5 år, for den klassen som det skal øvelseskjøres i.

Bevis for fullført kurs må medbringes under øvelseskjøring sammen med annen legitimasjon.

Dersom du er over 25 år trenger du kun førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemo. Du kan også starte øvelseskjøring før det er gjennomført og ta kursene underveis i førerkortopplæringen.

Prisliste

Trafikalt grunnkurs pr. 1. januar 2021

Prisliste

Trafikalt Grunnkurs

10 timer teori (3 kvelder) Kr. 815,-

Førstehjelpskurs Kr. 1020,-

Mørkekjøringsdemo (perioden 1.nov- 15.mars) Kr. 1.225,-

Avbestilling av timer må skje senest 24 timer siste virkedag

Kursplan

Trafikalt grunnkurs 2022

Kursplan STJØRDAL

Start 10.01
10.01 Kl 16.30 19.00 Del 1
13.01 Kl 16.30 19.00 Del 2
17.01 Kl 16.30 19.00 Del 3
19.01 kl 1630 Førstehjelp

Vinterferiekurs: Start 21.02
21.02 Kl 16.30 Del 1
22.02 kl 16.30 Del 2
23.02 Kl 16.30 Del 3
24.02 Kl 16.30 Førstehjelp

Start 28.03
28.03 kl 16.30 Del 1
30.03 kl 16.30 Del 2
04.04 Kl 16.30 Del 3
07.04 Kl 16.30 Førstehjelp

Start 25.04
25.04 kl 16.30 Del 1
27.04 kl 16.30 Del 2
03.05 Kl 16.30 Del 3
05.05 Kl 16.30 Førstehjelp

Start 30.05
30.05 kl 16.30 Del 1
02.06 kl 16.30 Del 2
08.06 Kl 16.30 Del 3
13.06 Kl 16.30 Førstehjelp

Start 04.07
04.07 kl 16.30 Del 1
06.07 kl 16.30 Del 2
12.07 Kl 16.30 Del 3
14.07 Kl 16.30 Førstehjelp

Start 05.09
05.09 kl 16.30 Del 1
08.09 kl 16.30 Del 2
12.09 Kl 16.30 Del 3
14.09 Kl 16.30 Førstehjelp

Høstferiekurs Start 10.10
10.10 kl 16.30 Del 1
11.10 kl 16.30 Del 2
12.10 Kl 16.30 Del 3
13.10 Kl 16.30 Førstehjelp

Start 07.11
07.11 kl 16.30 Del 1
10.11 kl 16.30 Del 2
15.11 Kl 16.30 Del 3
17.11 Kl 16.30 Førstehjelp

Bøker blir utlevert ved fremmøte.
Er du forhindret til å møte på noen av delene, er det mulig å delta på senere kurs. Når alle delene er fullført vil et bevis utstedes av trafikkstasjonen. Dette beviset sammen med legitimasjon, må medbringes under øvelseskjøring.

Kursplan SELBU

Start 10.01
07.02 Kl 16.30 19.00 Del 1
10.02 Kl 16.30 19.00 Del 2
15.02 Kl 16.30 19.00 Del 3
17.02 kl 16.30 Førstehjelp

Start 25.03
25.03 kl 16.30 Del 1
30.03 kl 16.30 Del 2
05.04 Kl 16.30 Del 3
07.04 Kl 16.30 Førstehjelp

Start 12.09
12.09 kl 17.00 Del 1
14.09 kl 17.00 Del 2
19.09 Kl 17.00 Del 3
22.09 Kl 17.00 Førstehjelp

Bøker blir utlevert ved fremmøte.
Er du forhindret til å møte på noen av delene, er det mulig å delta på senere kurs. Når alle delene er fullført vil et bevis utstedes av trafikkstasjonen. Dette beviset sammen med legitimasjon, må medbringes under øvelseskjøring.

Påmelding

 

Vi kjører trafikalt grunnkurs
gjennom hele året. Ta kontakt på e-post eller
telefon for påmelding:

 

personbil@ta-lappen.com
74 82 19 30

 

Påmelding

Vi kjører trafikalt grunnkurs gjennom hele året.
Ta kontakt på e-post eller telefon for påmelding:

 

personbil@ta-lappen.com

74 82 19 30