Klasse B

Personbil

Klasse BE

Personbil m henger

M 146

Moped

M 147

Mopedbil

Klasse D og DE

Buss – Buss m henger

Klasse D1 og D1E

Minibuss – Minibuss m henger

Klasse C og CE

Lastebil – Vogntog

Klasse C1 og C1E

Lett Lastebil – m henger

Yrkessjåfør

Grunnutdanning

Yrkessjåfør

Etterutdanning

Sikkerhetskurs

Kranfører

Sikkerhetskurs

Truckfører

Sikkerhetskurs

Maskinfører

Kurset starter Mandag 18.mai kl 08.00. Kurset avsluttes fredag 22.mai 2020

Det er fortsatt noen ledige plasser på dette kurset.

For påmelding kontakt oss på telefon  74 82 19 30  eller e-post storbil@ta-lappen.com

Etterutdanning yrkessjåfør ( YSK )

Yrkessjåførbeviset er gyldig i 5 år. For å få fornyet det, må sjåføren ha gjennomført et 35 timers etterutdanningskurs.

  • Etterutdanningen må gjennomføres hvert femte år.
  • Det skal ikke avlegges noen prøve i forbindelse med etterutdanningen.
  • Denne ordningen omfatter alle sjåfører som kjører mot vederlag (lønn og andre økonomiske eller materielle godtgjørelser).
  • Etterutdanning kan kun gjennomføres innenfor den/de førerkortklasse man har
  • Når etterutdanning er gjennomført henvender du deg til en trafikkstasjon for å få utstedt nytt førerkort hvor yrkessjåførkompetansen påføres i form av kode 95. Yrkessjåførbevis utstedes til de som ikke har norsk førerkort. Tar du med helseattest så kan du fornye førerkortet samtidig.

Etterutdanningskurs for yrkessjåfører innenfor person- og godstransport

Stjørdal – Meråker Trafikkskole arrangerer 35 timers etterutdanningskurs innenfor gods og persontransport hver måned i 2019. Kursene gjennomføres som intensive kurs over 1 uke.

Bedrifter.

For bedrifter som ønsker kurs for sine sjåfører kan Stjørdal – Meråker Trafikkskole tilby et tilpasset kurs etter hvilket behov og ønsker bedriften måtte ha. Slike kurs kan igangsettes utenfor oppsatt kursplan forutsatt et vist antall elever.

Priser.

Totalpris til trafikkskolen pr elev for 35 timers kurs er kr 10500,-. Dette dekker i tillegg til teori og praksistimer, læremateriell og lærebøker.

Praktiske opplysninger.

  • Daglig starter undervisningen kl. 0800 og varer stort sett fram til kl 1600.
  • Skolen er behjelpelig med å skaffe rimelig overnatting nært undervisningsstedet.
  • Elever som har meldt seg på et kurs kan fritt trekke seg inntil 1 uke før kurset starter. Trekker en seg etter dette eller uteblir fra kurset påløper et gebyr på kr 5000.
  • Det er obligatorisk oppmøte på disse kursene.