Klasse B

Personbil

Klasse BE

Personbil m henger

M 146

Moped

M 147

Mopedbil

Klasse D og DE

Buss – Buss m henger

Klasse D1 og D1E

Minibuss – Minibuss m henger

Klasse C og CE

Lastebil – Vogntog

Klasse C1 og C1E

Lett Lastebil – m henger

Yrkessjåfør

Grunnutdanning

Yrkessjåfør

Etterutdanning

Sikkerhetskurs

Kranfører

Sikkerhetskurs

Truckfører

Sikkerhetskurs

Maskinfører

Kurset starter fredag 17.april kl 12.00. Kurset avsluttes Fredag 8.mai.

Det er fortsatt noen ledige plasser på dette kurset.

For påmelding kontakt oss på telefon  74 82 19 30  eller e-post storbil@ta-lappen.com

Grunnutdanning

Alle som vil arbeide som yrkessjåfører må i framtiden skaffe seg en spesiell yrkeskompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil. Yrkessjåførkompetanse oppnås ved gjennomført grunnutdanning eller ved fornyelse etter retningslinjer gitt av Vegdirektoratet.

Stjørdal – Meråker Trafikkskole er godkjent av Vegdirektoratet som undervisningssted for komprimert grunnutdanning for person – og godstransport.

 

Førstegangs utstedelse av førerkort.                                            

Kravet til yrkessjåførbevis blei innført 10. september 2008 for personer som mot vederlag skal transportere personer og 10. september 2009 for personer som mot vederlag skal transportere gods.

Komprimert grunnutdanning er på 140 timer.

Person som har oppnådd yrkessjåførkompetanse gjennom komprimert grunnutdanning og bestått prøve, kan fra fylte:

a) 18 år utøve godstransport med kjøretøy som krever førerett i klassene C1 og C1E

b) 21 år utøve godstransport med kjøretøy som krever førerett i klassene C og CE

c) 21 år utøve persontransport med kjøretøy som krever førerett i klassene D1 og D1E

d) 21 år utøve persontransport i rute oppad begrenset til 50 kilometer med kjøretøy som krever førerett i klassene D og DE

23 år utøve persontransport med kjøretøy som krever førerett i klassene D og DE

Ved utvidelse av kompetanse fra persontransport til godstransport eller omvendt kreves ytterligere utdanningen:

– 35 timer og bestått prøve ved komprimert utdanning.

Praktisk gjennomføring av 140 timers komprimert grunnutdanning. 

Vi arrangerer jevnlig 140 timers kurs innenfor gods og persontransport. Begge kursene gjennomføres som intensive kurs over 3 sammenhengende uker.

Opplæringen er modulbasert og oppdeles i 6 moduler. De tre første modulene er felles for gods- og persontransport.

Modulene består av teoretisk opplæringen med unntak av modul G5, P5 og modul 6 som stort sett er praktisk rettet.

 

Timefordelingen på de enkelte modulene.

For elevene som deltar på våre kurs vil det være et timetall på 140 timer for grunnutdanningen og 35 timer for de som velger å utvide kompetansen.  

Praktiske opplysninger.

  • Daglig starter undervisningen kl. 0800 og varer stort sett fram til kl 1900.
  • Skolen er behjelpelig med å skaffe rimelig overnatting nært undervisningsstedet.
  • Elever som har meldt seg på et kurs kan fritt trekke seg inntil 1 uke før kurset starter. Trekker en seg etter dette eller uteblir fra kurset påløper et gebyr på kr 5000.
  • Det er obligatorisk oppmøte på disse kursene. En elev kan derfor ikke ha større fravær enn inntil 10 % pr modul. Fravær ut over dette vil medføre til at modulen ikke godkjennes.
  • For at elevene skal få utbytte av de praktiske modulene må de ha en akseptabel kjøreferdighet. Dette innebærer at de må kunne kjøre selvstendig.