Utdanningen til yrkessjåfør kl D ved Stjørdal- Meråker Trafikkskole er godkjent av Statens lånekasse.

Lånekassen har godkjent følgende utdanninger ved Stjørdal-Meråker Trafikkskole som støtteberettiget i undervisningsåret 2018–2019:

-       Komprimert grunnutdanning, bussjåfør

-       Førerkort klasse D + komprimert grunnutdanning, bussjåfør,